Agencja Rezerw Materiałowych: Windows, MS Exchange i Symantec

Grzegorz Kmita
2010-07-14

13 lipca 2010 podjęliśmy kolejną interwencję w sprawie przeatrgu ogłoszonego z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Chodzi o zamowienie Agencji Rezerw Materiałowych, w której zakres wchodzi m. in. zakup licencji wskazanych z nazw programów firm Microsoft i Symantec.


Przetarg na Wykonanie migracji i dostosowania infrastruktury usługi katalogowej z Windows 2003 do Windows 2008 wraz z wdrożeniem systemu poczty i pracy grupowej Exchange 2010 został ogłoszony przez Agencję Rezerw Materiałowych 9 lipca 2010 (nr. ogłoszenia: 203658 - 2010, nr. postępowania: BPzp-262-53/10, termin składania ofert: 19 lipca 2010, wadium: 10 000 zł). W opisie przedmiotu zamówienia czytamy:

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona następujące prace:
1.Przeprowadzi szczegółową analizę funkcjonalną obecnie funkcjonujących środowisk opartych o Windows Serwer 2003 na potrzeby migracji oraz wdrożenia wszystkich składników środowiska opartego na Windows 2008 zgodnie z założeniami określonymi w Tabeli nr 1.
2.Przygotuje projekt techniczny migracji i wdrożenia oprogramowania określonego w pkt 3 zgodnie z założeniami określonymi w Tabeli nr 1.
3.Dostarczy licencje na oprogramowanie zgodnie z Tabelą nr 2.
4.Dokona instalacji i konfiguracji dostarczonego oprogramowania wraz z uruchomieniem i konfiguracją usług na platformie sprzętowej dostarczonej przez Zamawiającego w Centrali i 19 jednostkach terenowych (Składnicach i Oddziałach Terenowych) ARM.
5.Wdroży system poczty elektronicznej poprzez instalację i konfigurację oprogramowania Microsoft Exchange Serwer 2010 wraz z migracją zawartości obecnego systemu pocztowego.
(...)
Po wykonaniu migracji środowiska Windows 2003 do Windows 2008 Wykonawca skonfiguruje system monitorowania usług sieciowych oparty na oprogramowaniu System Center Operation Manager 2007 oraz system do wykonywania kopii zapasowych oparty o oprogramowanie Symantec Backup Exec. Licencje na powyższe oprogramowanie zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

Szczegółowy wykaz licencji zawiera Tabela nr 2 – Zestawienie licencjiWe wniosku wystosowanym do Agencji Rezerw Materiałowych podkreślamy, że Zamawiający dokonał niewłaściwego opisania przedmiotu zamówienia (naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 PZP oraz art. 30 PZP) w opublikowanej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a przez to nie zapewnił także warunków zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (naruszenie art. 7 ust. 1 PZP). Pismo interwencyjne zostało przygotowane we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. Z jego treścią można zapoznać się tutaj.

Reload Image
Autor: anty
2010-07-19 15:04:40
Tu robicie interwencję bo to Windows. A t\dlaczego nie robicie interwencji w przetargach na systemy do GIOŚ?. Bo tam jest Linux czyli według pana T.B. wszystko jest OK. I pewni zaraz podeśle linka do swojego genialnego PDF który ubawiło mnie do łez. Bo jak ktoś uważa ze zamknięte oprogramowanie to robi tylko Microsoft i tam jest tylko vendor- lock to powianiem trochę poczytać o realnym świecie. Ja widziałem firmy które mają vendor-lock na oprogramowaniu open source a migracja jest niemożliwa ze względu na koszty takiej migracji nawet do innych systemów open Skurce.