Trzy kolejne interwencje: Poznań, Nysa, Warszawa

Grzegorz Kmita
2010-07-30

W ciągu mijającego tygodnia wystosowaliśmy trzy kolejne pisma interwencyjne w sprawach nieprawidłowo ogłoszonych przetargów. Czekamy na odpowiedzi.


28 lipca 2010 r. wysłaliśmy pismo interwencyjne w sprawie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego 23 lipca br. przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, na Dostawę urządzeń komputerowych dla KWP w Poznaniu (ogłoszenie nr 198151-2010, znak postępowania: ZZP-2380-60/10, termin zgłaszania ofert: 09.08.2010).

Wielkopolska Policja w przetargu podzielonym na kilka części zamawia łącznie 120 komputerów stacjonarnych oraz 22 notebooki z oprogramowaniem. Za kazdym razem w opisie zamawianego sprzętu pojawia się jako wymagane oprogramowanie system operacyjny Microsoft Windows, a w niektórych pozycjach także pakiet biurowy Microsoft Office.

Jak wielokrotnie podkreślaliśmy w serwisie, opisanie przedmiotu zamówienia w sposób przedstawiony wyżej pozostaje w sprzeczności z treścią przepisów art. 29 ust. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, które nie pozwalają wprost wskazywać przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a przez to Zamawiający nie zapewnił także warunków zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp.

Kolejny przetarg, w sprawie którego interweniowaliśmy, to zamówienie na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie (ogłoszenie z dn. 23 lipca br., nr 197291-2010, znak postepowania: ORII-PB/271-20/10, termin zgłaszania ofert: 02.08.2010). Urząd Pracy w Nysie zamawia m.in. komputery stacjonarne, notebooki, drukarki, dyski, pamięci RAM itp. oraz oprogramowanie:

1) Fortigate,
2) Fortianalyzer,
3) F-secure,
4) Microsoft Office Standard 2010 MOLP GOV,
5) AplusC.

List interwencyjny w sprawie tego przetargu został wysłany 28 lipca.

Podobny charakter ma przetarg, ogłoszony przez Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście. W zamówieniu na Dostawę Sprzętu Komputerowego (data ogłoszenia: 23 lipca 2010 r., nr 222682 - 2010, znak postępowania RZP/4/2010, termin zgłaszania ofert: 02.08.2010) Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w części A (m.in. komputery stacjonarne i serwer) zamawianego oprogramowania:

Poz. 1.2: Windows XP Professional lub Windows 7 Professional z możliwością downgrade’u do Windows XP Professional.
Poz. 5.19: Microsoft Windows Server 2008 Standard PL z prawami do instalacji Windows 2003 Server w polskiej wersji językowej. Wersja OEM.
Poz. 8.1 – 8.4: Microsoft Office 2007 Professional, może być wersja OEM.

Pismo interwencyjne w tej sprawie wysłaliśmy 28 lipca.

Wszystkie interwencje zostały przygotowane we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy. O odpowiedziach, jakich udzielą nam adresaci, będziemy informować w serwisie.

Reload Image