Dożywotnie licencje na Windows 2008 R2 dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Grzegorz Kmita
2010-09-10

Za pośrednictwem formularza umieszczonego w naszym serwisie otrzymaliśmy zgłoszenie o przetargu ogłoszonym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. MCP zamawia m. in. 110 licencji na system serwerowy Windows 2008 R2 oraz inne oprogramowanie, wskazane z nazwy, co jest niezgodne z Prawem zamówień publicznych.


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości to jednostka Województwa Małopolskiego, odpowiedzialna za wdrażanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a konkretnie za II Oś Priorytetową MRPO - Gospodarkę Regionalnej Szansy. Jak dowiadujemy się ze strony internetowej Centrum, Celem MCP jest sfinansowanie do 2015 roku najlepszych projektów wpływających w największym stopniu na rozwój gospodarczy regionu.

6 września 2010 MCP ogłosiło przetarg nieograniczony, którego przedniotem jest Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości  (nr 278616-2010, termin składania ofert: 15.09.2010).

W ogłoszeniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  czytamy, że w skład zamówienia wchodzą:

− Licencja na system serwerowy Windows 2008 R2 przeznaczony do pełnienia roli platformy wirtualizacyjnej – 1 szt.
− Licencja na system serwerowy Windows 2008 R2 przeznaczony do instalacji w roli maszyny wirtualnej – 1 szt.
− Licencje dostępowe do serwera Windows 2008 dla użytkowników – 110 szt.
− Licencja na serwer pocztowy Exchange przeznaczony do instalacji na serwerze wirtualnym – 1 szt.
− Licencje dostępowe do serwera pocztowego Exchange dla użytkowników – 110 szt.
− Licencja na serwer baz danych SQL przeznaczony do instalacji na serwerze wirtualnym – 1 szt.
− Licencje dostępowe do serwera baz danych SQL dla użytkowników – 25 szt.

Jak widzimy, Zamawiający wprost wskazuje z nazwy zamawiane oprogramowanie, co – jak uznaliśmy – uzasadnia podjęcie interwencji.

W piśmie interwencyjnym, sporządzonym we współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Rafała Malujdy i wysłanym 10.09.2010 wskazujemy, że opisanie przedmiotu zamówienia w sposób przedstawiony wyżej pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisów art. 29 ust. 2 i 3 PZP (...). Stanowią one – przypomnijmy po raz kolejny – że Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, a także opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".

Tymczasem Zamawiający oznaczył konkretny produkt od konkretnego producenta, wykorzystując przy okazji znaki towarowe zarejestrowane dla konkretnych produktów (bez jednoczesnego dopuszczenia rozwiązań równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP), co ewentualnym wykonawcom daje co najwyżej jedynie ograniczone pole manewru wyboru dystrybutora danego oprogramowania. Opis przedmiotu zamówienia w sposób, w jaki zrobił do Zamawiający wyłącza ponadto z konkurencji podmioty, które mogłyby dostarczyć dla Zamawiającego rozwiązania spełniające techniczne i funkcjonalne (aczkolwiek jeszcze nie ujawnione precyzyjnie) wymagania Zamawiającego, aczkolwiek o nazwach innych niż wskazane przez Zamawiającego. Działając w ten sposób, Zamawiający naruszył jednocześnie art. 7 ust. 1 PZP, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców – piszemy w liście interwencyjnym.

Zakup licencji jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i z budżetu Województwa Małopolskiego.

Czy hurtowy zakup licencji "giganta z Redmond" w USA to wsparcie rozwoju regionalnego i lokalnej przedsiębiorczości w Małopolsce?

Reload Image
Autor: Grzegorz Kmita (redakcja)
2010-09-11 16:19:17
Pismo interwencyjne zostało wysłane wczoraj (10 września), więc na odpowiedź zdecydowanie jeszcze za wcześnie.
Autor: Depi
2010-09-11 10:36:36
No i co dalej się stało? Jakaś odpowiedź?