Dokumenty

Redakcja
2012-11-22

Dokumenty dotyczące szkolenia "Przygotowanie zamówień publicznych na zakup systemów teleinformatycznych w tym sprzętu i oprogramowania komputerowego także typu open source".


Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy a także program szkolenia w wersjach do pobrania. Wypełniony formularz rekrutacji prosimy przesłać: e-mailem na adres: piotr.gmerek(at)fwioo.pl lub faksem na numer: 61 623 25 04.

  1. Program szkolenia
  2. Formularz zgłoszenia na szkolenie w formacie PDF
  3. Formularz zgłoszenia na szkolenie w formacie ODT