Program szkolenia

Redakcja
2012-12-17

W programie szkolenia zawarte są prawne podstawy konstruowania przetargów na narzędzia informatyczne (omówienie przepisów prawnych i ich interpretacji) jak również uwzględnia się z nim niezbędną w przygotowaniu zamówień wiedzę z zakresu zagadnień technologiczno-prawnych.


Program Szkolenia:

  1. Zakup systemu informatycznego w trybie przetargu nieograniczonego.
  2. Zakup systemu informatycznego w trybie przetargu ograniczonego.
  3. Zakup systemu informatycznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
  4. Najczęściej popełniane błędy przy budowie opisu przedmiotu zamówienia.
  5. Modelowe zapisy w SIWZ na podstawie projektu PPPIT –dobre praktyki i unikanie ryzyk.
  6. Zakup sprzętu komputerowego w trybie przetargu nieograniczonego.
  7. Zakup sprzętu komputerowego w trybie przetargu ograniczonego.
  8. Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem – ryzyko naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
  9. Modelowe zapisy w SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia na zakupu sprzętu IT oraz oprogramowania.


Ze szczegółowym programem szkoleń mogą się Państwo zapoznać tutaj.