Konferencja „Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym”

Rafał Brzychcy, Grzegorz Kmita
2011-02-11

Konferencja pt. „Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym” była podsumowaniem prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania projektu „Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne".


Konferencja odbyła się 30 września 2010 r. w Warszawie, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 79 (sala nr 300).

Adresowana była do przedstawicieli administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a w szczególności do urzędników odpowiedzialnych za informatyzację, w tym specjalistów ds. przetargów i pracowników działów informatycznych.

Celem konferencji było wielostronne naświetlenie problemów związanych z informatyzacją państwa i budową społeczeństwa informacyjnego - w aspektach technologicznych, społecznych, finansowych, prawnych. Prelegentami byli wysokiej klasy specjaliści w dziedzinach prawa i informatyki, praktycy z dużym doświadczeniem z dziedziny wdrożeń oprogramowania dla administracji, aktywiści organizacji pozarządowych. Wystąpili również przedstawiciele centralnych urzędów administracji publicznej.

Podane zostały do publicznej wiadomosci wyniki prekursorskich badań na temat wykorzystania narzędzi informatycznych w administracji publicznej, przeprowadzonych na nasze zlecenie przez renomowany instytut badawczy Pentor RI; z kolei firma Novell - współorganizator konferencji, dostawca rozwiązań IT dla administracji i biznesu - przedstawiła własny raport z badania na temat bankowości elektronicznej w Polsce. Poruszona została również niezwykle istotna tematyka neutralności technologicznej państwa oraz związana z nią bezpośrednio kwestia stosowania otwartych standardów w administracji.

Ponadto podczas spotkania zostały uroczyście wręczone dwie statuetki "Izydora", stanowiące wyraz uznania społeczności open source, za wybitne osiągnięcia w otwartej informatyzacji administracji publicznej, dla: Ministerstwa Finansów za system e-deklaracje oraz za innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie. To pierwsza w Polsce tego rodzaju nagroda uznania, której przynanie będzie kontunuowane corocznie w trzech kategoriach dla: jednostki administracji rządowej, samorządowej oraz dla wybitnych urzędników. Ma ona stanowić nie tylko wyraz uznania ale też stać się wyrazem pokładanego zaufania i być elementem motywowania administracji do budowania swoich rozwiązań informatycznych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi.

Konferencji stworzyła uczestnikom możliwość wzbogacenia wiedzy z dziedziny szeroko pojętej informatyzacji administracji publicznej, była przy tym okazją do spotkania i wzajemnej wymiany doświadczeń.

 Udział w konferencji był bezpłatny. Wszystkim uczestnikom zapewniliśmy bogate materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz elektronicznej. Każdy z uczestników otrzymał również aktualne wydanie miesięcznika "IT w Administracji".

Więcej o tym, jak przebiegała konferencja oraz galeria zdjęć - w artykule pt. Podsumowanie konferencji PPP IT 2010.

 

AGENDA

PRELEGENCI

REJESTRACJA UCZESTNICTWA