Agenda

Rafał Brzychcy
2010-09-13

Agenda konferencji pt. Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym


Agenda konferencji głównej
Termin:
30 września 2010 roku
Miejsce:
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79, sala nr 300
Czas: 09:30 – 15:40

Lp Punkt programy Osoba Czas
1 Rejestracja uczestników  9.30-10.00
2 Przywitanie i otwarcie konferencji przez honorowych gości i organizatorów

- powitanie -
Rafał Brzychcy
Prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania

- powitanie -
Jarosław Kowalski
Prezes Zarządu Novell Polska

- powitanie -
Krzysztof Lutostański
Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

- uroczyste otwarcie konferencji -
Włodzimierz Marciński
Dyr. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

10.00-10.20
3 Otwarte systemy informatyczne realizujące zadania publiczne w administracji rządowej w praktyce - system E-deklaracje
Witold Jarzynka
Radca Ministra - Ministerstwo Finansów
10.20-10.50
4 Uroczyste wręczenie statuetki Izydora za wybitne osiągnięcia informatyczne w administracji rządowej
Z ramienia Ministerstwa Finansów, Izydora odbierze Witold Jarzynka
10.50-11.00
5 Rola społeczeństwa w procesie informatyzacji administracji Katarzyna Szymielewicz
Dyr. Fundacji Panoptykon
11.00-11.30
6 Wyniki badań "Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej" Marcin Nadstawski
Instytut Badań i Opinii Publicznej Pentor Research International
11.30-12.00
7 Informatyzacja administracji - stan obecny a oczekiwania społeczne dr Wojciech Wiewiórowski
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
12.00-12.30
8 Neutralność technologiczna w przetargach na narzędzia informatyczne - korzyści dla obywateli i urzędów publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej Jarosław Kowalski
Prezes Zarządu Novell Polska
12.30-13.00
9 Przerwa kawowa z poczęstunkiem w sali nr 205
13.00-13.30
10 Zadania publiczne realizowane przez wolne i otwarte systemy teleinformatyczne w administracji samorządowej w praktyce
Tomasz Bochenek
Kierownik Referatu Informatyki w Wydziale Administracji i Informatyki Urzędu Miejskiego w Jaworznie i Pełnomocnik Prezydenta miasta Jaworzno d/s Społeczeństwa Informacyjnego
13.30-14.00
11 Uroczyste wręczenie statuetki Izydora za wybitne osiągnięcia informatyczne w administracji samorządowej
W imieniu Paweła Silberta, Prezydenta Miasta Jaworzno, Izydora odbierze Tomasz Bochenek
14.00-14.10
12 Vendor lock-in - współczesne zagrożenie dla administracji państwowej? dr Tomasz Barbaszewski
Przewodniczący Rady Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
14.10-14.40
13 Prawne aspekty zamówień publicznych na oprogramowanie dr Krzysztof Siewicz
prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, koordynator prawny Creative Commons Polska, współpracownik Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
14.40-15.10
14 Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów Rafał Malujda
radca prawny prowadzący kancelarię prawną, Ekspert Wiodący Zespołu ds. Prawa w Radzie Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania
15.10-15.40
15 Zakończenie konferencji 15.40


Jednocześnie informujemy, że agenda konferencji może ulec zmianie.


Agenda konferencji prasowej

Termin: 30 września 2010 roku 
Miejsce: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 79, sala nr 208
Czas: 09:00 – 10:00

Lp Punkt programy Osoba Czas
1 Przywitanie, wprowadzenie i rozpoczęcie konferencji prasowej
9.00
2 Przedstawienie wyników badań „Wolne i otwarte oprogramowanie w rządowej administracji publicznej” Marcin Nadstawski
Instytut Badań i Opinii Publicznej Pentor Research International
09.05-09.30
3 Przedstawienie wyników badań „Neutralność technologiczna w bankowości elektronicznej” Jarosław Kowalski
Prezes Zarządu Novell Polska
09.30-09.55
4 Pytania od mediów
09.55-10.00
5 Zakończenie konferencji 10.00

 

Serdecznie zapraszamy