Prelegenci

Rafał Brzychcy
2010-09-08

Prelegentami konferencji pt. Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym są wysokiej klasy specjaliści w dziedzinach prawa i informatyki, praktycy z dużym doświadczeniem z dziedziny wdrożeń oprogramowania dla administracji, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej oraz organizacji pozarządowych. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny.


dr Wojciech Wiewiórowski
dr Wojciech Wiewiórowski
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Od października 2008 r. obejmował stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w MSWiA. W latach 2006-2008 pełnił funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w 2000 r. uzyskał stopień doktora pracując na stanowisku adiunkta. W latach 1996-2004 współpracował z wydawnictwami prawniczymi i był współautorem systemów informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu prawa. Jako ekspert, dr Wiewiórowski zajmuje się polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochroną danych osobowych i podpisem elektronicznym.

Witold Jarzynka
Witold Jarzynka
Radca Ministra w sprawie rozwoju informatyzacji Ministerstwa Finansów. W 2009 roku Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych w MF. Od 1991 r. pracuje w administracji skarbowej jako manager informatyki, od 2003 r. urzędnik służby cywilnej. Współpracując z Ministerstwem Finansów pełnił role: analityka i projektanta, architekta systemowego, kierownika projektu, obecnie nadzoruje kluczowe projekty informatyczne w MF m.in. SIMIK, e-Deklaracje. Zainteresowania zawodowe - inżynieria oprogramowania, architektura systemowa i architektura korporacyjna, zarządzanie procesami, zarządzanie programami i projektami dla e-administracji.

Jarosław Kowalski


Jarosław Kowalski
Prezes Zarządu Novell Polska. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiej branży informatycznej, zawodowo ale i społecznie, w charakterze publicysty oraz w trakcie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od 17 lat jest związany z firmami bądź to produkującymi lub wdrażających oprogramowanie. Członek i działacz w ISOC Polska, Polskim Towarzystwie Użytkowników Novell (PTUN), Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Stowarzyszeniu Linux Profesjonalny (SLP), Polish Linux Users Group (PLUG), Polskim Towarzystwie Informatycznym (PTI). Współzałożyciel i członek Komitetu Sterującego w Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów (KROS).

Tomasz Barbaszewskidr Tomasz Barbaszewski
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Krakowskiej, dr fizyki teoretycznej (z zakresu modelowania komputerowego IF PAN Warszawa). Od 1992 r. czynnie zaangażowany w rozwój profesjonalnych systemów komputerowych w Polsce. Współautor wielu zrealizowanych projektów z zakresu bezpieczeństwa IT – w tym certyfikowanych przez ABW. Prezes krakowskiej firmy ABA w Krakowie, były Dyrektor d/s Nowych Technologii w firmie OPTIMUS SA. Od 2008 roku Przewodniczący Rady Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.

Tomasz Bochenek


Tomasz Bochenek
Pracownik Urzędu Miejskiego w Jaworznie w Wydziale Administracji i Informatyki. Od 2008 roku Kierownik Referatu Informatyki, a zarazem Pełnomocnik Prezydenta d/s Społeczeństwa Informacyjnego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki - kierunku Informatyka o specjalizacji systemy komputerowe. Poza rozwiązywaniem problemów związanych z rozwojem informatyki w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, prowadzi i nadzoruje projekty związane z rozwojem Społeczeństwa Informacyjnego na terenie miasta: „Innowacyjne Jaworzno – utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną”, Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – miasto Jaworzno”, „Śląską Kartę Usług Publicznych”. W prowadzonych projektach stara się wykorzystywać Wolne i Otwarte Oprogramowanie. Przykładem może być projekt „Linux w szkołe”.

Katarzyna SzymielewiczKatarzyna Szymielewicz
Prawniczka, działaczka społeczna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies w Londynie. Współzałożycielka i dyrektorka Fundacji Panoptykon, zajmującej się problematyką ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nowych technologii (www.panoptykon.org). Konsultantka kancelarii prawnej Clifford Chance do spraw działalności pro bono. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, w tym Fundacją Wolnego i Otwartego Oprogramowania oraz Internet Society Polska. Działa w ramach międzynarodowych koalicji organizacji pozarządowych: Social Watch - inicjatywy na rzecz rozwoju społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu; oraz European Digital Rights Coalition - inicjatywy na rzecz ochrony praw cyfrowych w Unii Europejskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony prywatności, danych osobowych i prawa nowych technologii. Aktywnie angażuje się w politykę stanowienia prawa w tym zakresie w Polsce i Unii Europejskiej.

dr Krzysztof Siewicz
Prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, specjalizujący się w prawie autorskim oraz prawnych aspektach nowoczesnych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Central European University w Budapeszcie oraz Uniwersytetu w Lejdzie, w Holandii, gdzie uzyskał tytuł doktora broniąc rozprawę doktorską na temat prawnych aspektów wolnego oprogramowania. Autor bloga poświęconego tej tematyce (http://ksiewicz.net). Koordynator prawny Creative Commons Polska.

Rafał Malujda
Rafał Malujda
Radca prawny, Ekspert Wiodący Zespołu ds. Prawa w Radzie Ekspertów Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, LL.M. w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem (Rostock), absolwetnt kursu dyplomowego prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej zorganizowanego przez Cambridge University oraz absolwent kursów dyplomowych WIPO. Specjalizuje się szczególnie w szeroko rozumianym prawie własności intelektulanej, tzw. prawie nowych technologii oraz prawie morskim i ochrony środowiska. Doradca w programach unijnych w zakresie prawa IT i własności intelektualnej prowadzonym przez Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie. Prelegent na spotkaniach i konferencjach branżowych, autor publikacji z zakresu prawa IP/IT i międzynarodowego prawa handlowego i morskiego.

Marcin Nadstawski


Marcin Nadstawski
Badacz rynku, absolwent UAM w Poznaniu. Od 2004 roku pracownik Pentor Research International [obecnie jako integralna część międzynarodowej firmy TNS] - jednej z czołowych agencji badawczych na polskim rynku, specjalizującej się w badaniach ad hoc. Specjalizuje się w badaniach konsumenckich jak również sektora usług dotyczących głównie rozwoju nowych produktów oraz komunikacji strategicznych marek. Realizuje projekty w oparciu o klasyczne podejścia badawcze, jak też z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi prognostycznych a także niekonwencjonalnych modeli poznawczych. Współtwórca raportu z badania pt. "Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej" przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.