Zaufali nam już

Redakcja
2012-11-22

Od 2010 roku w naszych szkoleniach i warsztatach z zakresu przygotowania zamówień publicznych na narzędzia informatyczne brało udział wielu przedstawicieli jednostek administracji rządowej, samorządowej oraz podległych im jednostek.


Zaufali nam już:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Urząd Marszałkowski w Kielcach
 • Urząd Marszałkowski Wojwództwa Zachodniopomorskiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 • Urząd Marszałkowski w Łodzi
 • Urząd Marszałkowski w Krakowie
 • Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu
 • Centrum Informatyki Statystycznej w Warszawie
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Warszawa
 • Politechnika Warszawska
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • Izba Skarbowa w Gdańsku
 • Izba Celna we Wrocławiu
 • Izba Celna w Gdyni
 • Urząd Miasta w Jaworznie
 • Urząd Miasta w Krakowie
 • Urząd Miasta Katowice
 • Urząd Miasta Toruń
 • Urząd Miejski w Gdańsku
 • Wojewódzki Ośrodek Informatyki w Szczecinie
 • Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych w Białymstoku
 • Gmina Kożuchów
 • Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
 • Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
 • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
 • Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie
 • Narodowy Fundusz Zdrowia w Gdańsku